İlkelerimiz

Şirketimiz, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için çaba gösterir.

Şirketimiz faaliyetleri, ürün ve hizmetleri ile başkalarına bilerek zarar vermez.

Şirketimiz, müşterilerine sağladığı ürün ve hizmetleri konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.

Şirketimiz, başkalarına ait ticari ve mali durumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak tüm paydadaşlarını, kamuoyunu, müşterilerini ve rakiplerini aldatıcı davranışlarda bulunamaz.

Şirketimiz, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.

Şirketimiz kendi çıkarlarına uygun olduğu kadar, piyasadaki mevcut tüm rakiplerin, müşterilerin ve paydaşların
çıkarlarına uygun dürüst bir rekabet yöntemi izleyeceğini taahhüt eder.

Şirket çalışanlarımız, şirketten ayrıldıktan sonra şirketlerin paydaşlarına ve müşterilerine izinsiz olarak iş yapmayı teklif edemez.